5 novembre 2023

CA | ES
Compte enrere oficial
:
:
:

Eco Mitja

Un dels objectius prioritaris de Mitja Marató de Sant Cugat del Vallès,  és minimitzar l'impacte que la prova pugui deixar sobre el medi ambient. Amb el propòsit principal de convertir la gran festa esportiva en un acte de respecte a la ciutat, als seus ciutadans i al medi ambient.

Aplicarem mesures concretes per fer de la Mitja Marató de Sant Cugat del Vallès, una prova el més sostenible possible.

Posarem especial atenció en

  • Ús del transport públic
  • Ús de vehicles elèctrics
  • Control de l’impacte acústic
  • Avituallaments NO plàstics
  • Ús de tèxtils reciclats
  • Reciclatge selectiu
  • Minimitzar l’ús del paper

Encara no t'has inscrit?

Un canvi global comença per un primer pas individual: accepta el repte.

Title Sponsor

Organitzadors

Suport institucional

Direcció Logística

Title Sponsor

Official Partner

Official Media

Executive organization

Vehicle oficial