20 Novembre 2022

CA | ES
Compte enrere oficial
:
:
:

Política de privacitat

QUI ÉS EL DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

De conformitat amb la normativa vigent, s’informa a l’interessat, que les dades facilitades seran tractades per UTE ASO RPM les dades de contacte de les quals són les següents:

Titular: UTE ROSTIR RPM
CIF: U64147770
Domicili social: Gran Via 8-10, 7a planta, 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
Correu electrònic: info@admin_marato
Telèfon de contacte: 934315533
Us informem que aquesta Web pot allotjar contingut publicitari.

AMB QUINA FINALITAT ES TRACTARAN LES SEVES DADES PERSONALS I DURANT QUANT TEMPS?

Quan els usuaris facilitin dades personals a través dels formularis d’inscripció als esdeveniments/activitats d’UTE ASO RPM de les pàgines web d’UTE ASO RPM, les vostres dades personals seran tractades per a les finalitats següents:

I. Per gestionar i tramitar la participació de l’Usuari a l’esdeveniment. Per això, les vostres dades es conservaran durant el termini que duri l’esdeveniment/activitat en què s’inscrigui i, un cop finalitzada, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’n puguin derivar.

II. Per remetre-li enquestes, sent utilitzades per realitzar informes de dades agregades, amb finalitats estadístiques i analítiques per poder millorar els nostres serveis.

III. Per proporcionar informació personalitzada sobre la base del perfil de l’usuari, sobre projectes, serveis, campanyes, esdeveniments en què participi o organitzi UTE ASO RPM llevat que s’indiqui el contrari o l’interessat exerceixi el seu dret d’oposició a enviar-los a l’adreça dpo@rpm-mktg.es així com l’elaboració d’informes personalitzats sobre la vostra activitat amb UTE ASO RPM.

En aquest sentit i quan els usuaris ho autoritzin, les vostres dades seran utilitzades per proporcionar-vos informació sobre productes i serveis dels nostres col·laboradors, que participin en l’esdeveniment concret que inscriviu. Podeu trobar els nostres col·laboradors al llistat publicat a la web de l’esdeveniment https://www.zurichmaratobarcelona.es/.

Llevat que ens indiqueu la vostra voluntat en contra, s’aplicaran els terminis de conservació de les dades personals indicades anteriorment, per la qual cosa és la vostra responsabilitat mantenir-les actualitzades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

Les bases legitimadores del tractament de les vostres dades són les següents:

I.- L’execució de la relació contractual, per gestionar i tramitar la seva participació

II.- L’interès legítim d’UTE ASO RPM, per a la remissió d’enquestes i realització d’informes en agregat amb finalitats estadístiques, així com per a l’enviament d’informació personalitzada sobre la base del perfil de l’usuari, sobre projectes, serveis, campanyes, esdeveniments a els que participi o organitzi UTE ASO RPM.

III.- El consentiment exprés de l’usuari, per proporcionar informació sobre productes i serveis dels nostres col·laboradors.

QUINES SÓN LES CATEGÒRIES DE DADES PERSONALS QUE ES TRACTARAN?

En virtut del seu consentiment, UTE ASO RPM podrà tractar les categories de dades personals següents:

Dades identificatives: nom, cognoms, DNI

Dades de contacte: telèfon, adreça postal, adreça de correu electrònic

Dades de característiques personals i socials: data de naixement, gènere, nacionalitat, aficions, afiliacions.

Dades resultants d’informes personalitzats sobre la vostra activitat amb UTE ASO RPM.

Així com qualssevol altres dades personals que els usuaris facilitin a UTE ASO RPM a través dels formularis establerts a la nostra pàgina web i els seus subdominis.

DADES PERSONALS DE MENORS D’EDAT

UTE ASO RPM informa els usuaris que, per procedir al tractament de dades personals de menors de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares, tutors o d’aquells que ostenten la pàtria potestat del menor.

Per això, quan un menor participi en alguna carrera, o en general en algun esdeveniment organitzat per UTE ASO RPM o pels seus col·laboradors, caldrà aportar les dades que identifiquin els pares, tutors o vols ostenten la pàtria potestat amb l’única finalitat de demanar el consentiment necessari. UTE ASO RPM es reserva la possibilitat de requerir el llibre de família o qualsevol altre document que determini la filiació, condició de tutor o en general pàtria potestat sobre el menor.

DADES PERSONALS DE TERCERS

Quan els usuaris facilitin dades personals de familiars, amics, parelles o qualssevol altres tercers relacionats amb l’usuari, s’han de comprometre a informar de la política de privadesa d’UTE ASO RPM i en general dels termes aquí exposats i demanar el consentiment d’aquests tercers per el tractament de les vostres dades personals.

SEGURETAT DE LES DADES

UTE ASO RPM té implantades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades magatzems

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE LES DADES DE L’INTERESSAT?

Les vostres dades personals podran ser comunicades a les entitats següents:

A les entitats col·laboradores o organitzadores de carreres o qualssevol altres esdeveniments de què participi, únicament amb la finalitat de gestionar la seva participació.

A proveïdors d’UTE ASO RPM necessaris per al compliment adequat de les obligacions legals i/o de les finalitats indicades a dalt.

A les administracions públiques que per llei correspongui.

Professionals que col·laborin amb la UTE ASO RPM per garantir la deguda atenció dels sol·licitants, així com la correcta prestació del servei requerit.

A les passarel·les de pagament següents: Redsys Serveis de Processament, S.L. i PayPal (Europe) S.à r.l.

Addicionalment a l’anterior, us informem que si participa en esdeveniments esportius organitzats per UTE ASO RPM, el seu nom, cognom, dorsal i fotografia podrien ser difosos a través de l’app i pàgina web oficial de l’esdeveniment, les seves xarxes socials, entitats col·laboradores, així com a mitjans de comunicació.

QUINS DRETS TÉ L’INTERESSAT?

L’interessat té dret a:

Accedir a les vostres dades personals.

Rectificar les dades inexactes o incompletes.

Sol·licitar la cancel·lació de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

A l’oposició o limitació del tractament de les seves dades personals sota els supòsits contemplats a la legislació vigent

A la portabilitat de les vostres dades

A revocar el consentiment prestat

Sense perjudici d’això, l’interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades d’UTE ASO RPM a través de les adreces indicades al primer apartat. Així mateix, quan linteressat consideri que no sha donat efectivitat a lexercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant lAgència Espanyola de Protecció de Dades.

Organitzadors

Suport institucional

Col·laborador

Title Sponsor

Organizer

Main Partner

Official Partner

Official Supplier

Charity Partner

Media Partner

Executive organization