20 Novembre 2022

CA | ES
Compte enrere oficial
:
:
:

Política de privacitat

1.         RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

De conformitat amb la normativa vigent, incloent-hi el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), s’informa l’interessat, que les dades facilitades seran tractats per RPM Racing S.L.O (d’ara endavant, “RPM”) com a Responsable, les dades de contacte de la qual són els següents:

•          NIF: B61514360

•          Domicili social: Avinguda de la Gran via de L’Hospitalet, 8 -10 6a PLANTA, L’Hospitalet de Llobregat, 08902 , Barcelona

•          Correu electrònic: dpo@rpmsports.es

2.         FINALITAT I DURADA DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Quan els usuaris facilitin dades personals a través dels formularis d’inscripció als esdeveniments/activitats de RPM de les pàgines web de RPM o de contacte, les seves dades personals seran tractats per a les següents finalitats:

I. Quan els usuaris proporcionen dades personals a través del formulari de contacte, la finalitat és atendre les sol·licituds dels usuaris. Per a això, es conservaran les seves dades personals durant tot el temps de la gestió de la seva consulta, i encara després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades d’aquesta.

II. Quan es facilitin les dades personals a través de la subscripció al butlletí comercial de la Web, la finalitat és la subscripció al butlletí comercial per a mantenir informat a l’Usuari sobre últimes notícies i esdeveniments de RPM. Les seves dades seran conservades fins que l’usuari retiri el seu consentiment.

III. Quan els usuaris proporcionin les dades personals a través dels formularis d’inscripció a esdeveniments/activitats que organitzi RPM, la finalitat és gestionar i tramitar la participació de l’Usuari. Per a això, les seves dades es conservaran durant el termini que duri l’esdeveniment/activitat en la qual s’inscrigui i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.

IV. Les dades facilitades a través d’enquestes emeses per RPM, seran utilitzades per a realitzar informes de dades agregades, amb finalitats estadístics i analítics per a poder millorar els nostres serveis.

V. Quan els usuaris proporcionin el seu consentiment i vulguin participar en un sorteig o concurs organitzat per RPM, la finalitat és gestionar la seva participació i realitzar la gestió comptable, fiscal i administrativa. Per a això, les seves dades es conservaran durant el termini que duri el sorteig o concurs en la qual s’inscrigui i, una vegada finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.

VI. Quan l’interessat proporcioni dades personals a través del formulari d’Acte declaració de responsabilitat COVID-19, la finalitat és gestionar i tramitar la participació de l’usuari de manera segura, reduint el risc de contagi i transmissió de la COVID-19, complint així mateix amb les mesures sanitàries previstes en les Comunitats Autònomes en les quals es realitzin els esdeveniments. Les seves dades es conservaran durant el termini que duri l’esdeveniment/activitat en la qual s’inscrigui i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.

VII. Addicionalment, les seves dades seran utilitzades per a proporcionar-li informació personalitzada sobre projectes, serveis, campanyes, esdeveniments en els quals participi o organitzi RPM, tret que s’indiqui el contrari o l’interessat exerceixi el seu dret d’oposició a l’enviament de les mateixes a l’adreça dpo@rpmsports.es,  així com l’elaboració d’informes personalitzats sobre la seva activitat amb RPM.

VIII. Igualment, tractem la fotografia/imatge per a la divulgació d’imatges en grup celebrant esdeveniments esportius d’organitzats per RPM per fins informatius, divulgatius, comercials i publicitaris. La seva imatge i/o vídeo, amb o sense so, es conservaran mentre no es revoqui el consentiment durant un termini màxim de 20 anys.

IV. Quan així ho requereixi el Reglament de participació en l’esdeveniment i mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, tractarem les seves dades (el seu nom, cognoms, any de naixement i sexe) per a poder mostrar la posició que ocupa en el rànquing de participants en l’esdeveniment d’acord amb les categories d’aquest.

Tret que vostè ens indiqui la seva voluntat en contra, s’aplicaran els terminis de conservació de les dades personals indicades anteriorment, per la qual cosa és la seva responsabilitat mantenir-los actualitzats.

3.         LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les bases legitimadores del tractament de les seves dades són les següents:

I.- L’execució de la relació contractual, per a gestionar i tramitar la seva participació, el pagament per a la participació en l’esdeveniment en el seu cas, així com el compliment d’obligacions legals en alguns casos.

II.- Processem les teves dades per a complir amb les nostres obligacions legals, en els casos en els quals així ho exigeix la llei, o bé quan és necessari per a protegir els nostres drets.

III.- L’interès legítim de RPM, per a la remissió d’enquestes i realització d’informes en agregat amb finalitats estadístics, així com per a l’enviament d’informació personalitzada sobre la base del perfil de l’usuari, sobre projectes, serveis, campanyes, esdeveniments en els quals participi o organitzi RPM i sobre la base de l’excepció prevista en l’article 21.2 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Així mateix, constitueix interès legítim de RPM, l’ús de les seves dades per a donar resposta a les seves sol·licituds i proporcionar el servei d’atenció al client als usuaris dels serveis, així com la captació d’imatges, la publicitat i promoció de l’esdeveniment a través de la difusió de les imatges captades durant la celebració d’aquest.

IV.- El consentiment exprés de l’usuari, per a proporcionar-li informació sobre productes i serveis dels nostres col·laboradors i per a dur a terme aquelles altres activitats que requereixin el seu consentiment.

V.- En el cas del tractament de dades previstes en l’autodeclaració de responsabilitat COVID-19, la base legitimadora és l’interès públic recollit en el 6, e) i 9 g) el RGPD.

VI.- En el cas de les imatges o la seva posició en el rànquing (i dades associades a aquesta publicació), amb la inscripció a l’esdeveniment, està autoritzant l’ús de les imatges tal i com s’indica expressament en el Reglament de participació en l’esdeveniment, sense perjudici de la possibilitat de revocació de tal consentiment.

4.         CATEGORIES DE DADES PERSONALS QUE ES TRACTARAN

En virtut del seu consentiment, RPM podrà tractar les següents categories de dades personals:

•          Dades identificatives: nom, cognoms, DNI

•          Dades de contacte: telèfon, adreça postal, adreça de correu electrònic

•          Dades de característiques personals i socials: data de naixement, gènere, nacionalitat, aficions, afiliacions.

•          Dades econòmiques i bancàries: targeta de crèdit o dèbit.

•          Dades resultants d’informes personalitzats sobre la seva activitat amb RPM.

•          Dades de salut: dades de simptomatologia de Covid-19, contacte estret i temperatura corporal.

•          Imatges captades en l’esdeveniment.

Així com qualssevol altres dades personals que els usuaris facilitin a RPM a través dels formularis establerts en la nostra pàgina web i els seus subdominis.

5.         DADES PERSONALS DE MENORS D’EDAT

RPM informa els usuaris que, per a procedir al tractament de dades personals de menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o d’aquells els qui ostentin la pàtria potestat del menor.

Per això, quan un menor participi en alguna carrera, o en general en algun esdeveniment organitzat per RPM o pels seus col·laboradors, serà necessari aportar les dades que identifiquin als pares, tutors o vols ostentin la pàtria potestat amb l’única fi de recaptar el consentiment necessari. RPM es reserva la possibilitat de requerir el llibre de família o qualsevol altre document que determini la filiació, condició de tutor o en general pàtria potestat sobre el menor.

6.         DADES PERSONALS DE TERCERS

Quan els usuaris facilitin dades personals de familiars, amics, parelles o qualsevol altres tercers relacionats amb l’usuari, han de comprometre’s a informar de la política de privacitat de RPM i en general dels termes aquí exposats i recaptar el consentiment d’aquests tercers per al tractament de les seves dades personals.

7.         SEGURETAT DE LES DADES

RPM-MKTG té implantades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

8.         DESTINATARIS DE LES DADES DE L’INTERESSAT

Les seves dades personals podran ser comunicats a les següents entitats:

•          A les entitats col·laboradores o organitzadores de carreres o qualsevol altres esdeveniments dels quals participi, únicament amb la finalitat de gestionar la seva participació. A títol enunciatiu, es refereix a proveïdors de serveis que realitzen serveis de correu postal o electrònic, serveis d’impostos i comptabilitat, serveis relacionats amb el registre i organització de l’esdeveniment, serveis d’urgències i atenció mèdica, serveis de millora de dades, cronometratge, filmació, fotografia, prevenció de fraus o prestació de serveis analítics.

•          Professionals que col·laborin amb la RPM per a garantir la deguda atenció dels sol·licitants, així com la correcta prestació del servei requerit.

•          A proveïdors de RPM necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats indicades a dalt.

•          A les Administracions Públiques que per llei correspongui.

•          A les següents passarel·les de pagament: Redsys Serveis de Processament, S.L. i PayPal (Europe) S.à r.l.

•          Addicionalment a l’anterior, l’informem que, si participa en esdeveniments esportius organitzats per RPM, el seu nom, cognom, dorsal i fotografia podrien ser difosos a través de la pàgina web oficial de l’esdeveniment, les seves xarxes socials, entitats col·laboradores, així com mitjans de comunicació.

•          Si tria l’opció, divulgarem el seu número de dorsal, nom, correu electrònic i número de telèfon perquè el fotògraf de l’esdeveniment pugui posar-se en contacte amb les fotos de l’esdeveniment assistit

•          Així mateix, sempre que l’usuari hagi atorgat el seu consentiment, podem divulgar les seves dades personals als nostres patrocinadors i màrqueting partners per a permetre’ls comercialitzar els seus productes o serveis i mesurar l’efectivitat de les seves campanyes de màrqueting, promocions i patrocinis o per a altres fins de màrqueting.

10. DRETS TÉ L’INTERESSAT

L’interessat té dret a:

•          Accedir a les seves dades personals.

•          Rectificar les dades inexactes o incompletes.

•          Sol·licitar la cancel·lació de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

•          A l’oposició o limitació del tractament de les seves dades personals sota els supòsits contemplats en la legislació vigent

•          A la portabilitat de les seves dades

•          A revocar el consentiment prestat

En relació amb les imatges captades durant la celebració de l’esdeveniment, l’informem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Com a conseqüència, podrà sol·licitar no aparèixer, vostè o el menor al qual representa, en fotografies o imatges de grup celebrant esdeveniments esportius, i en aquest cas no s’utilitzaran fotografies o imatges en les quals aparegui l’interessat, o es procedirà a sotmetre la fotografia a un procediment que no permeti la seva identificació.

L’interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de RPM a través de les direccions indicades en el primer apartat. Així mateix, quan l’interessat consideri que no s’ha donat efectivitat a l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Actualitzat el juny de 2022

Organitzadors

Suport institucional

Direcció Logística

Title Sponsor

Official Partner

Media Partner

Executive organization

Vehicle oficial

Col·laborador