20 Novembre 2022

Compte enrere oficial
:
:
:

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

De conformitat amb la normativa vigent, s’informa l’interessat, que les dades facilitades seran tractats per RPM Racing S.L.O (d’ara endavant, “RPM”), les dades de contacte de la qual són els següents:

NIF: B61514360

Domicili social: Avinguda de la Granvia de L’Hospitalet, 8 -10 7a PLANTA, L’Hospitalet de Llobregat, 08902 , Barcelona

Correu electrònic: dpo@rpmsports.es

FINALITAT I DURADA DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Quan els usuaris facilitin dades personals a través dels formularis d’inscripció als esdeveniments/activitats de RPM de les pàgines web de RPM, les seves dades personals seran tractades per a les següents finalitats:

I. Quan els usuaris proporcionen dades personals a través del formulari de contacte, la finalitat és atendre les sol·licituds dels usuaris. Per això, es conservaran les seves dades personals durant tot el temps de la gestió de la seva consulta, i encara després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades d’aquesta.

II. Quan es facilitin les dades personals a través de la subscripció al butlletí comercial de la Web, la finalitat és la subscripció al butlletí comercial per a mantenir informat a l’Usuari sobre últimes notícies i esdeveniments de RPM. Les seves dades seran conservades fins que l’usuari retiri el seu consentiment.

III. Quan els usuaris proporcionin les dades personals a través dels formularis d’inscripció a esdeveniments/activitats que organitzi RPM, la finalitat és gestionar i tramitar la participació de l’Usuari. Per a això, les seves dades es conservaran durant el termini que duri l’esdeveniment/activitat en la qual s’inscrigui i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.

IV. Les dades facilitades a través d’enquestes emeses per RPM, seran utilitzades per a realitzar informes de dades agregades, amb finalitats estadístics i analítics per a poder millorar els nostres serveis.

V. Quan l’interessat proporcioni dades personals a través del formulari d’Acte declaració de responsabilitat per la Covid-19, la finalitat és gestionar i tramitar la participació de l’usuari de manera segura, reduint el risc de contagi i transmissió de la Covid-19, complint així mateix amb les mesures sanitàries previstes en les Comunitats Autònomes en les quals es realitzin els esdeveniments. Les seves dades es conservaran durant el termini que duri l’esdeveniment/activitat en la qual s’inscrigui i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.

Addicionalment, les seves dades seran utilitzades per a proporcionar-li informació personalitzada sobre projectes, serveis, campanyes, esdeveniments en els quals participi o organitzi RPM, excepte que s’indiqui el contrari o l’interessat exerceixi el seu dret d’oposició a l’enviament de les mateixes a l’adreça dpo@rpmsports.es així com l’elaboració d’informes personalitzats sobre la seva activitat amb RPM Sports.

Tret que Vostè ens indiqui la seva voluntat en contra, s’aplicaran els terminis de conservació de les dades personals indicades anteriorment, per la qual cosa és la seva responsabilitat mantenir-los actualitzats.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les bases legitimadores del tractament de les seves dades són les següents:

I.- L’execució de la relació contractual, per a gestionar i tramitar la seva participació.

II.- L’interès legítim de RPM, per a la remissió d’enquestes i realització d’informes en agregat amb finalitats estadístiques, així com per a l’enviament d’informació personalitzada sobre la base del perfil de l’usuari, sobre projectes, serveis, campanyes, esdeveniments en els quals participi o organitzi RPM.

III.- El consentiment exprés de l’usuari, per a proporcionar-li informació sobre productes i serveis dels nostres col·laboradors.

En el cas del tractament de dades previstes en l’autodeclaració de responsabilitat de la Covid-19, la base legitimadora és l’interès públic recollit en el 6, e) i 9 g) el RGPD.

CATEGÒRIES DE DADES PERSONALS QUE ES TRACTARAN

En virtut del seu consentiment, RPM podrà tractar les següents categories de dades personals:

Dades identificatives: nom, cognoms, DNI

Dades de contacte: telèfon, adreça postal, adreça de correu electrònic

Dades de característiques personals i socials: data de naixement, gènere, nacionalitat, aficions, afiliacions.

Dades econòmiques i bancàries: targeta de crèdit o dèbit,

Dades resultants d’informes personalitzats sobre la seva activitat amb RPM.

Dades de salut: dades de simptomatologia de la Covid-19, contacte estret i temperatura corporal.

Això com qualsevol altres dades personals que els usuaris facilitin a RPM a través dels formularis establerts en la nostra pàgina web i els seus subdominis.

DADES PERSONALS DE MENORS D’EDAT

RPM informa als usuaris que, per a procedir al tractament de dades personals de menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o d’aquells els qui ostentin la pàtria potestat del menor.

Per això, quan un menor participi en alguna carrera, o en general en algun esdeveniment organitzat per RPM o pels seus col·laboradors, serà necessari aportar les dades que identifiquin als pares, tutors o vols ostentin la pàtria potestat amb l’única fi de recaptar el consentiment necessari. RPM es reserva la possibilitat de requerir el llibre de família o qualsevol altre document que determini la filiació, condició de tutor o en general pàtria potestat sobre el menor.

DADES PERSONALS DE TERCERS

Quan els usuaris facilitin dades personals de familiars, amics, parelles o qualsevol altres tercers relacionats amb l’usuari, han de comprometre’s a informar de la política de privacitat de RPM i en general dels termes aquí exposats i recaptar el consentiment d’aquests tercers per al tractament de les seves dades personals.

SEGURETAT DE LES DADES

RPM té implantades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

DESTINATARIS DE LES DADES DE L’INTERESSAT

Les seves dades personals podran ser comunicats a les següents entitats:

A les entitats col·laboradores o organitzadores de carreres o qualsevol altre esdeveniment del qual participi, únicament amb la finalitat de gestionar la seva participació.

A proveïdors de RPM necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats indicades a dalt.

A les Administracions Públiques que per llei correspongui.

Professionals que col·laborin amb la RPM per a garantir la deguda atenció dels sol·licitants, així com la correcta prestació del servei requerit.

A les següent passarel·les de pagament: Redsys Serveis de Processament, S.L.

i PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie

Addicionalment a l’anterior, l’informem que, si participa en esdeveniments esportius organitzats per RPM, el seu nom, cognom, dorsal i fotografia podrien ser difosos a través de la pàgina web oficial de l’esdeveniment, les seves xarxes socials, entitats col·laboradores, així com mitjans de comunicació.

10. DRETS TÉ L’INTERESSAT

L’interessat té dret a:

Accedir a les seves dades personals.

Rectificar les dades inexactes o incompletes.

Sol·licitar la cancel·lació de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.

A l’oposició o limitació del tractament de les seves dades personals sota els supòsits contemplats en la legislació vigent

A la portabilitat de les seves dades

A revocar el consentiment prestat

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de RPM a través de les direccions indicades en el primer apartat. Així mateix, quan l’interessat consideri que no s’ha donat efectivitat a l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Actualitzat el maig de 2022

Organitzadors

Suport institucional

Direcció Logística

Title Sponsor

Official Partner

Media Partner

Executive organization

Vehicle oficial

Col·laborador