5 novembre 2023

CA | ES
Compte enrere oficial
:
:
:

Reglament

*Per participar, es obligatori córrer amb xip.

Article 1
Dia de la cursa: diumenge 5 de novembre de 2023.
- Sortida: Avinguda Pla de Vinyet.
- Arribada: Plaça de la Vila.

Sortida 5K: 9h.
Sortida 21K i 10K: 9:30h.

Article 2
Les distàncies de 21K i 10K estan certificades i homologades.

Article 3
La cursa és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no.

Els menors de 18 anys però majors de 16 anys, necessiten autorització dels pares o tutors legals per poder participar a la cursa. Abans de fer la inscripció, cal que contactar amb l'organització per sol·licitar l'autorització que han d'emplenar i signar. L'adreça per sol·licitar l'autorització és: info@mitjamaratosantcugat.com. L'organització està en ple dret de desestimar la inscripció d'un menor si prèviament no disposa de l'autorització signada pels pares o tutors legals.

Article 4
El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.

Els punts d'avituallament líquid són als quilòmetres 5, 10 i 15 (aproximadament).

Article 5
Cada corredor participa a la Universae Mitja Marató Sant Cugat sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.

Article 6
S'hi estableixen tres categories esportives amb discapacitat: cadira de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual.

 • Persones amb discapacitat visual: fer la inscripció via online. Aquestes sortiran del primer calaix. Per optar a la classificació i premiació de discapacitat visual, cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a info@mitjamaratosantcugat.com després de fer la inscripció online. Els guies aniran sense xip i hauran d'anar degudament identificats, realitzant la vostra inscripció a través info@mitjamaratosantcugat.com, indicant les vostres dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon personal i adreça de correu electrònic).
 • Persones amb discapacitat intel·lectual: fer la inscripció via online. Aquestes sortiran del primer calaix. Per optar a la classificació i premiació de discapacitat intel·lectual, cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a info@mitjamaratosantcugat.com després de fer la inscripció online.
 • Persones que participen a la categoria de cadira de rodes: fer la inscripció via online. Aquestes hauran de ser a la línia de sortida una hora abans de l'inici de la prova. Cal contactar amb l'organització info@mitjamaratosantcugat.com.

 

*El lliurament de premis d'aquestes categories es farà sempre que hagi finalitzat un mínim de 3 esportistes. Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa. Cal adreçar-se a la zona del pòdium un cop finalitzada la cursa per conèixer la primera, segona i tercera posició.

Article 7
No es permet la participació en modalitats que no corresponguin a aquesta prova d'atletisme com ara patins, skates, bicicletes, handbikes i/o cadires de rodes elèctriques, entre d'altres.

Article 8
S'estableix un temps màxim de 2h45' per completar el recorregut. Després d'aquest temps, els participants que no hagin finalitzat podran continuar seguint el codi de circulació i sota la seva responsabilitat.

Article 9
La inscripció a la Universae Mitja Marató Sant Cugat és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present reglament. En cap concepte, es podrà transferir, ni vendre a una altra persona, amic o familiar per motiu de no poder acudir el dia de la prova.

Qualsevol incompliment d'aquesta condició podrà invalidar la seva participació a la prova i l'organització es reserva el dret d'excloure'l de la participació en esdeveniments futurs.

Article 10
L'organització de la Universae Mitja Marató Sant Cugat no tornarà l'import de la inscripció per causa de lesió i/o malaltia anterior, posterior o durant la cursa, ni per qualsevol motiu aliè. En cap concepte es podrà guardar per a edicions futures.

Article 11
La inscripció només serà vàlida un cop fet efectiu el pagament. Les inscripcions estaran obertes fins al diumenge 29 d’octubre de 2023 a les 23:59h o, per motius de seguretat del circuit, fins a assolir la xifra màxima de 3.000 inscrits.

Article 12
En cas de cancel·lació de la prova per motius aliens a l'organització, aquesta es reserva el dret d'invalidar l'article 11 del reglament, adoptant les mesures que cregui oportunes.

Article 13
Els dorsals es recolliran durant el dissabte previ al dia de la cursa i el mateix diumenge.

El fet de no retirar el dorsal en els termes establerts significa la renúncia dels mateixos.

Article 14
Els dorsals s'hauran de portar ben visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El dorsal no es podrà doblegar, ni manipular i haurà d'anar col·locat a la part superior del tronc i al lloc visible.

Article 15
L'organització facilitarà un xip d'un sol ús a cada participant que ve inclòs al dorsal.

Article 16
La sortida està estructurada en calaixos. Cada calaix està identificat amb un color i només hi podran accedir els que tinguin el dorsal del color distintiu del calaix.

Article 17
Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 18
L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit homologat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d'última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran la distància oficial.

Article 19
Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les de resultats, si acaben la carrera seguint la normativa establerta.

Article 20
L´organització disposa d´una pòlissa d´assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants estan coberts per una pòlissa d'assegurances d'accidents segons el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva:

 • Assistència mèdica quirúrgica i sanatorial en accidents ocorreguts al territori nacional, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l'accident.
 • Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l’accident.
 • Assistència en règim hospitalari, de les despeses de pròtesi i material d'osteosíntesi, íntegrament, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident.
 • Les despeses originades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la data de l'accident.
 • Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts a l'estranger, fins a un límit, per tots els conceptes, de 6.000€, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident. Aquesta prestació és compatible amb les indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals, motivades per accident esportiu, que es concedeixin en finalitzar el tractament.
 • Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu, amb un mínim, per als grans invàlids (tetraplegia), de 12.020,24€.
 • Auxili de mort, quan aquest es produeixi com a conseqüència d'accident a la pràctica esportiva, per un import no inferior a 6.010,12€.
 • Auxili de mort, quan aquest es produeixi a la pràctica esportiva, però sense causa directa del mateix, per un import mínim de 1.803,04€.
 • Despeses originades per l'adquisició de material ortopèdic per a la curació d'un accident esportiu (no prevenció), per un import mínim del 70% del preu de venda al públic de l'esmentat material ortopèdic.
 • Despeses originades en odontoestomatologia, per lesions a la boca motivades per accident esportiu. Aquestes despeses seran cobertes fins a 240,40€.
 • Assistència mèdica als centres o facultatius concertats a totes les províncies del territori nacional.
 • No queden cobertes les lesions no accidentals, com ara, entre d'altres, les següents:
  • Tendinitis no traumàtiques.
  • Contractures, estrebades musculars, sobreesforços.
  • Lesions degeneratives.
  • Patologies i lesions degeneratives, preexistents, cròniques, tendinitis no traumàtiques, gonàlgies o dolors sense origen traumàtic (dolors d'esquena, ambdós genolls, sobreesforços).
  • Despeses de rehabilitació a domicili.
  • Despeses dadquisició dòrtesis.
  • Despeses de farmàcia ambulant.

Article 21
El fet d'inscriure's a la carrera implica l'acceptació del present reglament. L'organització decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista segons el reglament de carreres de fons de la Federació Catalana d'Atletisme (http://www.fcatletisme.cat/Ruta) així com la normativa IAAF.

Title Sponsor

Organitzadors

Suport institucional

Direcció Logística

Title Sponsor

Official Partner

Official Media

Executive organization

Vehicle oficial